Offroad Småland

Offroad Småland är ett projekt som genomförs i sammarbete med Leader Linné.
Projektets syfte är att marknadsföra och öka intresset att köra motorcyckel på de Småländska vägarna.
Marknadsföringen sker genom att bjuda in journalister främst från branschtidningar att deltaga i pressresor som senare publiseras i internationell och Svensk press.
projektet fick godkänt 2016 och det kommer att pågå till 2018.
Projektledare är Mats Jonsson som driver MC-äventyrs företaget MagicMotorExperience.

Läs mer på EU-kommissionens webplats för att få veta mer om för jordbruks- och landsbygdsutveckling.